Aktuální informace k problematice EIA (9. březen 2016)

Napsal(a)
V médiích proběhly zprávy o potencionálním ohrožení významných dopravních staveb. Důvodem je nesoulad tzv. EIA (vliv stavby na životní prostředí) s aktuální evropskou legislativou.

Problém vznikal a rostl historicky – řada významných dopravních staveb měla tento posudek zpracovaný podle starého zákona 244/1992 (tedy zákona, který platil ještě před naším vstupem do EU). Když jsme před dvěma lety začali na žádost EU chystat novelu, nemohli jsme konat jinak. Pokud jsme chtěli zachránit stovky staveb (nejen dopravních) a miliard z operačních programů, museli jsme dohnat legislativní zpoždění a uvést náš zastaralý zákon do souladu s aktuálně platnými normami EU. Přiznávám, že ostražitější měli být někteří úředníci na resortu dopravy. Kdybychom o přesném dopadu novely věděli o něco dříve (stačila by zima 2015), mohli jsme se připravit a začít vyřizovat povolení s předstihem. Je férové přiznat, že odpovědní úředníci chybovali, je však mnohem důležitější napnout síly na nápravu stavu.

Jaká je tedy aktuální situace?
Na úrovni vlády vznikl pracovní seznam těch nejdůležitějších staveb, které chceme zahájit letos nebo za rok a kterým by hrozilo zpoždění. V Pardubickém kraji se jedná především o oba dva první úseky D35 (Opatovice – Časy a Časy – Ostrov), druhou etapu obchvatu Chrudimi nebo obchvat Svitav. Česká strana nabídla začátkem března Evropské komisi zrychlené vypořádání, jakýsi „seznam úkonů“, které bychom provedli společně se stavebním povolením. Tím bychom vyrovnali rozdíly mezi starým a novým zákonem a nemuseli bychom celý proces opakovat.

Bohužel odpověď z EK není povzbudivá. Životní prostředí je jednou z velkých priorit Evropské unie a tak se nemůžeme divit, že jsou bruselští úředníci striktní. S principem návrhu souhlasí, ale požadavky jsou tak vysoké, že se skoro rovnají novému schvalovacímu procesu. Do jisté míry tomu rozumím. Stav v území se mění každý rok – a pokud chci stavět tak zásadní a velkou stavbu, jako je dálnice, musím si být stoprocentně jist, že dopady na přírodu budou co nejmenší. Musím pohlídat hluk ve směru k obcím, kvalitu spodních vod a pochopitelně přírodně cenné lokality v okolí.

Řešení však máme a já chci důrazně vyvrátit „zaručené“ zprávy některých médií či opozičních politiků o tom, že se stavby zastaví.
  • ŘSD má dnes jasný pokyn, aby v přípravě prioritních staveb pokračovalo v maximální možné míře.
  • Na D35 bude probíhat archeologický průzkum a dopracování stavební dokumentace.
  • U Chrudimi a u Svitav se budou intenzivně vykupovat pozemky a zároveň se bude kreslit finální projekt.
  • Ve všech případech poběží přípravné práce PARALELNĚ s vypořádáním zákona o EIA, jinými slovy, souběžně.
  • Cílem je, vše připravit vedle sebe až k žádosti o stavební povolení, resp. navazujícímu tendru na dodavatele
Pokud budou pracovníci ŘSD a MD jednat efektivně a profesionálně, máme šanci, že zpoždění nebude žádné a nebo maximálně v řádu jednotek měsíců. I nadále je tedy reálné, že stavba prvních dvou úseků D35 by mohla začít v roce 2017 (dejme tomu na podzim), v Chrudimi a ve Svitavách potom o rok později.

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.