pondělí, 15. leden 2018

Aktuální informace k prvním dvěma úsekům D35

Spousta z Vás se na mě v poslední době obrací s dotazy ohledně dopravy. Zajímá Vás, jak to vypadá v letošním roce například s prvními dvěma úseky D35 nebo severovýchodním obchvatem. Rozhodl jsem se, že tedy o tom napíšu krátký článek, ať si informace o aktuálním stavu může přečíst každý. 

Jako předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 pečlivě sleduji vývoj a postup v přípravách na výstavbu dopravní infrastruktury v našem kraji. Všechny řidiče asi ze všeho nejvíce zajímá aktuální stav výstavby prvních dvou úseků dálnice D35 na trase Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov. 

Už asi víte, že Ředitelství silnic a dálnic koncem října otevřelo obálky s nabídkami na výstavbu prvních dvou úseků dálnice D35. Už dříve jsem Vás informoval, že výstavbě už nic nestojí v cestě. Podle původních informací jsme očekávali, že výběrová komise otevře obálky s nabídkami už koncem listopadu, a že stavební stroje vyjedou do terénu už koncem loňského roku. Nicméně došlo ke změně.  

Do veřejné soutěže na zhotovitele se přihlásily i některé  zahraniční firmy, u kterých si výběrová komise není jistá, zda jsou skutečně schopny výstavbu prvních dvou úseků zrealizovat v uvedeném čase, kvalitě a zda mají know-how nebo dostatečnou techniku. Chce se proto sejít znovu a důkladně prověřit nabídky.

Možná Vás zajímá, proč hodnotící komise nevybrala zhotovitele rovnou a chce se znovu scházet. Důvod je zcela prostý a jednoduchý. Hodnotící komise se totiž zaměřila pouze a jen na cenu bez dalších kritérií. Na první pohled to vypadá velmi dobře, protože ceny na prvních dvou úsecích jsou zhruba mezi 50-55 % oproti předpokládaným projekčním nákladům.

Na jednu stranu to je dobrá zpráva, protože se jedná o ohromnou úsporu. Na druhou stranu ale přiznávám, že mám důvodné obavy. Do veřejné soutěže se totiž přihlásily i zahraniční firmy, které nikdo nezná a neví, jestli mají techniku a zda jsou vůbec schopné stavbu kvalitně provést. Finální výběr firmy tak musí hodnotící komise provést velmi pečlivě. Byl bych velmi zklamaný, pokud by uspěla firma, která nebude mít know-how, kapacity. Ve skutečnosti pak nebude schopna dálnici za nabídnutou cenu postavit a začne se s ŘSD přetahovat o vícepráce.

Všechny, kteří i nadále pochybují, přitom mohu ubezpečit, že zahájení výstavby nebrání žádná překážka. Stavba je připravena, dokonce i hlavní mostní objekty mají stavební povolení. Teď již tedy čekáme pouze a jen na výběr firmy, která celou stavbu prvních dvou úseků zhotoví. Je dobré zmínit i fakt, že archeologický průzkum probíhá zcela podle plánů a ani v této souvislosti se nemusíme bát jakýchkoliv zdržení. 

Další bezesporu dlouho vyhlíženou dopravní stavbou je severovýchodní obchvat Pardubic. Musím se přiznat, že mám poměrně rozporuplné pocity. Jednoznačně jsem očekával, že ŘSD bude podstatně rychlejší při výkupech potřebných pozemků pro budoucí obchvat. V současnosti  má vykoupeno zhruba padesát pozemků v trase z Trnové na Dubinu. Dobrou zprávou ale je, že ŘSD získalo dva pozemky, u kterých bylo již od počátku výkupů jasné, že by je muselo vyvlastnit. Jedná se o pozemky, které patřily muži, jehož bližší totožnost úřady neznaly. 

Jako řidič a Pardubák moc dobře vím, jak tento obchvat bude mít obrovsky pozitivní dopad na dopravu v Pardubicích. Proto věřím, že v letošním roce se ŘSD podaří získat potřebné pozemky, bez kterých se nepohneme z místa.