pondělí, 2. leden 2017

Aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby dálnic D35 a D43

Rok 2016 je již minulostí. V novém roce před námi stojí celá řada výzev. Jednou z nich je i urychlení výstavby dálnic D35 a D43, která se táhne již několik desetiletí. Z tohoto důvodu jsem společně se svými kolegy založil Spolek (více zde), prostřednictvím kterého budeme usilovat o zrychlení přípravy a realizace těchto celostátně důležitých komunikací. Jedním z prvních výsledků Spolku je zorganizování pracovního setkání  „Dálnice D35 a D43 – aktuální stav přípravy a harmonogram výstavby“, které se uskuteční v pondělí 30. 1. 2017 od 13,oo hodin v Moravské Třebové.

Na pracovním setkání přislíbili účast:
 • Ing. Tomáš Čoček – 1. náměstek ministra dopravy MD ČR
 • Ing. Luděk Sosna – ředitel odboru strategie MD ČR
 • Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI 
 • Ing. Jan Kroupa – generální ředitel ŘSD ČR
 • Ing. Bohumil Vebr – ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR
 • Ing. Martin Smolka – ředitel Správy Olomouc ŘSD ČR
 • Mgr. David Fiala – ředitel Závodu Brno ŘSD ČR
Na pracovní setkání jsou rovněž pozváni vrcholoví představitelé trasou předmětných dálnic dotčených krajů a jejich organizací, které zajišťují správu a údržbu silnic II. a III.třídy. 
Témata pracovního setkání:
 • trasování dálnic D35 a D43,
 • zásady územního rozvoje trasami dálnic dotčených krajů,
 • stav přípravy výstavby dálnice D43, postup výstavby této dálnice,
 • aktuální informace k úsekům dálnice D35 Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov,
 • aktivity Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43.
Upřesnění pozvaných osob:

Senátor Martinek


Kraje (radní pro dopravu+ved.odboru dopravy)

Pardubický (Kortyš-ODS, Umbraun)
Olomoucký (Zahradníček-ANO2011, Růžička)
Jihomoravský (Hanák-ČSSD, Masařík)

Krajské správy a údržby silnic (ředitelé)

Pardubický (Němec)
Olomoucký (Babnič)
Jihomoravský (Zouhar)

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43


Starostka Boskovic (Nedomová – ČSSD) – předsedkyně Svazku

(Pozn.: starostové měst a obcí na plánované trase obou dálnic, kde se budou vykupovat pozemky, budou pozvání na informativní setkání, jehož uspořádání plánuje Spolek na duben-květen 2017)

Členové Spolku

Kolovratník, Drahotský, Krejcar, Sodomka, Švec, Novotný, Vokáč, Lipavský, Kafka