pondělí, 22. únor 2016

Cesta k úspěchu? Společný postup a koordinovaný rozvoj dopravní infrastruktury.

V úterý 16. února 2016 se v Praze konal summit Hospodářských výborů zemí Visegrádské skupiny (V4). Jako místopředseda Hospodářského výboru českého parlamentu jsem se zúčastnil také. Diskutovali jsme s kolegy z Maďarska, Slovenka i Polska. V jednotlivých blocích jsme se zabývali spoluprací v oblastech dopravní infrastruktury, energetické strategie a bezpečnosti, ekonomické diplomacie nebo v digitální ekonomice. A na čem jsme se shodli?

Jednoznačně jsme ocenili význam spolupráce v rámci V4, díky které společně lépe prosazujeme naše zájmy v rámci Evropské Unie. Osobně se s tímto názorem zcela identifikuji, protože společně jsme mnohem víc slyšet, než kdyby každý stát prosazoval své zájmy samostatně.

Dále jsme se usnesli, že jedině rozvoj dopravní infrastruktury může přispět k hospodářskému růstu a k ochraně životního prostředí. Předpokládám, že rozvoj této oblasti se projeví kromě zvýšení kvality dopravních služeb i v ochraně zdraví obyvatel. Právě zdraví je a mělo by být nejvyšší hodnotou pro nás všechny. Společnou prioritou je plánování dopravních projektů tak, aby docházelo k jejich přeshraniční návaznosti.

Dalším důležitým tématem bylo dokončení vnitřního trhu s energií. Evropská komise by podle nás měla podniknout takové kroky, které by vedly k plné tržní integraci všech výrobních zdrojů. Stejně tak jsme se shodli, že by Evropská komise měla zjednodušit pokyny pro státní podporu pro oblast životního prostředí i energetiku.

Neopomněli jsme ani na energetickou bezpečnost celého regionu, potažmo EU. Myslím, že všichni z nás si jistě pamatují plynovou krizi v roce 2009, která naplno ukázala naši zranitelnost a závislost na ruském plynu. Proto schvalujeme jakékoliv iniciativy, které zvýší energetickou bezpečnost EU, například severojižní plynový koridor, který je absolutně klíčovým projektem v této oblasti.

Celkově musím přiznat, že jsem byl mile překvapen podobností našich názorů, jako je tomu například v oblasti ekonomické diplomacie, kterou zajišťuje série multilaterálních dohod a smluv. Nicméně tato oblast není jediná. Myslím, že společná spolupráce je jedním z klíčů rozvoje a schopnosti prosazovat naše zájmy, proto budu tyto aktivity podporovat co nejvíce i v budoucnu.

Jedním z mých hlavních témat je výstavba vysokorychlostní železnice. I zde jsme s kolegy ze zemí V4 našli částečně společnou řeč. Zatím panuje shoda na tom, že je potřeba ambiciózně modernizovat stávající tratě – a to minimálně na rychlosti do 260 km/h. Otázka ještě vyšších rychlostí je zatím otevřená a posoudíme ji podle ekonomické návratnosti.

11