neděle, 7. únor 2016

Pokračujeme v opravách, Pardubický kraj má na rekonstrukce připraveno 300 milionů korun!

Hned na úvod jedna skvělá zpráva! Pardubický kraj získal pro letošní rok téměř 200 milionů korun na obnovu silnic II. a III. tříd. Jsem rád, že stát podpoří náš kraj skoro stejnou částkou jako v loňském roce. A jednoznačně vysekávám poklonu kolegům z vedení kraje za to, že se rozhodli tuto částku navýšit o dalších 100 milionů korun z vlastního rozpočtu. Celková výše financí na opravu těch nejhorších silnic tak zůstává ve stejné výši.

Osobně zastávám názor, že stát má dopravní infrastrukturu v jednotlivých krajích podporovat. Tuto myšlenku prosazuji dlouhodobě a navzdory tomu, že ještě v červnu roku 2014 tehdejší ministr dopravy Prachař s transferem nesouhlasil, můžeme dnes jednotlivé silnice dát do pořádku.

I proto jsem se v úterý 2. února 2016 setkal s pardubickým ředitelem krajské Správy a údržby silnic (SUS PK) panem Miroslavem Němcem, a to ve věci „Rekonstrukce silnic II. a III. tříd“. Ujistil jsem se, že SUS PK je v tuto chvíli připravena zahájit rekonstrukční práce. Správa v současné době disponuje připraveným seznamem vybraných komunikací, které jsou v havarijním stavu, stejně jako seznamem problematických mostů, které je třeba opravit. Oceňuji, že seznam je připraven i s ohledem na autobusovou dopravu. Linky by tak do obcí měly jezdit bez zpoždění, což je důležité pro zachování současného standardu dopravní obslužnosti.

Věřím, že začneme opravovat co nejdříve. Na jednotlivé zakázky jsou již vypsány veřejné soutěže, všechny samozřejmě v souladu s platnou legislativou.
Nicméně je potřeba být v této oblasti nadále aktivní. Pokud bychom chtěli v našem kraji mít silnice II. a III. třídy ve výborném stavu (a to určitě chceme), potřebovali bychom navíc bezmála další miliardu korun. I tak ale vím, že se finanční prostředky získané pro letošní rok na kvalitě silnic v našem kraji pozitivně projeví.

Rekonstrukce silnic je naším společným projektem, který zlepšuje život všech občanů. Myslím si, že zde je vidět názorný příklad úspěšné koaliční spolupráce. Hnutí ANO chystá tento program společně s ČSSD, která převzala odpovědnost za vedení krajů.

Jak jsem již uvedl, mám nesmírnou radost z téměř 300 milionů korun na obnovu silniční sítě Pardubického kraje. A mohu slíbit, že budu i nadále prosazovat trvalé řešení tohoto problému.