Aktuality

Česká republika připravuje dvě největší zakázky na dálnice za posledních sedm let. A máme se na co těšit. Ředitelství silnic…
Ve čtvrtek 31. března proběhlo mimořádně jednání představenstva EBA, kterého jsem se zúčastnil jako host z pozice člena Dozorčí rady. Představenstvo bylo kompletní a proběhla na něm věcná a odborná debata. Ze všeho nejdříve se důkladně projednával oponentní posudek k projektu stavby nového terminálu. Schůzi byli přítomni i zástupci projektantské…
Na čtvrtečním zasedání pardubického zastupitelstva jsme se zabývali i dlouhodobým problémem v podobě odstavené spalovny v Rybitví. Tu v roce 2006 koupila společnost AVE CZ, která se od té doby snaží neúspěšně získat povolení pro znovu obnovení provozu. Zastupitelstvo schválilo odkup spalovny za 35 milionů korun. Proti obnovení spalovny protestovaly…
Hospodářská komora vydala návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992…
O možném zpoždění desítek staveb napříč celou Českou republikou, z důvodu zastaralých posudků dopadu stavby na životní prostředí, jsem Vás…
V Pardubicích začne už brzy vznikat nový kruhový objezd u rafinérie Paramo. Okružní křižovatka o průměru 40 metrů nahradí současné semafory na frekventované silnici. Práce na něm začnou už počátkem dubna. Samotná přestavba trvá už déle jak rok, ale po ukončení dojde k výraznému zrychlení průjezdu Pardubicemi. Celá přestavba křižovatky…
Dlouhodobý problém v podobě spojení našeho nádraží se sídlištěm Dukla snad konečně začíná mít reálné řešení. Snažím se dotáhnout to, co jsem slíbil ve volební kampani – mezi městem a Správou železnic (SŽDC) se rodí dohoda o výstavbě lávky pro pěší. Proto věřím, že společnými silami lávku zrealizujeme! V půli…
Rozpaky a pochybnosti. Tak přesně bych vyjádřil své pocity po rekonstrukci nádraží v Ústí na Orlicí. Samotná rekonstrukce sice skončila už v říjnu loňského roku, ale administrativní fáze proběhne až nyní. Bohužel musím říct, že kvalita některých provedených prací je minimálně diskutabilní. Celá rekonstrukce měla být podle oficiálního termínu dokončena…
Ti z nás, kteří se zajímají o veřejnou dopravu, si ještě dobře pamatují na rok 2009. Prakticky všechny kraje v ČR tehdy přímou objednávkou zadaly provoz regionálních tratí národnímu dopravci – Českým drahám. Stalo se tak za velkého humbuku soukromých dopravců, kteří tvrdili, že by byli schopni jezdit levněji a…
Česká republika se musí připravit na skutečnost, že v roce 2023 skončí financování z OPD2. Laicky řečeno to pro nás znamená, že budeme muset stavět dopravní infrastrukturu primárně z vlastních zdrojů. Proto je dobré se již pomalu na tuto skutečnost připravovat a testovat alternativní způsoby financování. A přesně takové téma…