Aktuality

Křižovatka na Drážce, rekonstrukce nadjezdu k nemocnici nebo problematika autoškol. Právě o těchto tématech jsem nedávno jednal s vedoucím odboru dopravy města Pardubice Vladimírem Bakajsou. Osobně toto jednání o vazbě komunální dopravy a její výstavby na zákony a financování od SFDI hodnotím velmi pozitivně. Dohodli jsme se na několika konkrétních…
V úterý 5. dubna jsme jednali s managementem Českého rozhlasu o problematice digitalizace rozhlasového vysílání. Generální ředitel ČRo René Zavoral má v této věci „tah na branku“ a já tak mohu Radě ČRo jen pogratulovat k tomu, že během zimní volby nového GŘ vybrala správně. Současný ředitel se totiž (na…
Soutěž Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za rok 2015 zná své vítěze. V pořadí již v sedmém ročníku se utkalo celkem 27 projektů z celého regionu. Porota je posuzovala celkem ve čtyřech kategoriích a rozhodně to neměla jednoduché. Hodnotila nejen funkčnost a prostorové řešení stavby, ale i kvalitu…
Česká republika připravuje dvě největší zakázky na dálnice za posledních sedm let. A máme se na co těšit. Ředitelství silnic…
Ve čtvrtek 31. března proběhlo mimořádně jednání představenstva EBA, kterého jsem se zúčastnil jako host z pozice člena Dozorčí rady. Představenstvo bylo kompletní a proběhla na něm věcná a odborná debata. Ze všeho nejdříve se důkladně projednával oponentní posudek k projektu stavby nového terminálu. Schůzi byli přítomni i zástupci projektantské…
Na čtvrtečním zasedání pardubického zastupitelstva jsme se zabývali i dlouhodobým problémem v podobě odstavené spalovny v Rybitví. Tu v roce 2006 koupila společnost AVE CZ, která se od té doby snaží neúspěšně získat povolení pro znovu obnovení provozu. Zastupitelstvo schválilo odkup spalovny za 35 milionů korun. Proti obnovení spalovny protestovaly…
Hospodářská komora vydala návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992…
O možném zpoždění desítek staveb napříč celou Českou republikou, z důvodu zastaralých posudků dopadu stavby na životní prostředí, jsem Vás…
V Pardubicích začne už brzy vznikat nový kruhový objezd u rafinérie Paramo. Okružní křižovatka o průměru 40 metrů nahradí současné semafory na frekventované silnici. Práce na něm začnou už počátkem dubna. Samotná přestavba trvá už déle jak rok, ale po ukončení dojde k výraznému zrychlení průjezdu Pardubicemi. Celá přestavba křižovatky…
Dlouhodobý problém v podobě spojení našeho nádraží se sídlištěm Dukla snad konečně začíná mít reálné řešení. Snažím se dotáhnout to, co jsem slíbil ve volební kampani – mezi městem a Správou železnic (SŽDC) se rodí dohoda o výstavbě lávky pro pěší. Proto věřím, že společnými silami lávku zrealizujeme! V půli…