Uvidíme se

Pracovní program 18.-22. března

Pondělí
Regionální poslanecké pondělí. Pokud byste měli zájem o schůzku v regionální kanceláři, kontaktuje asistenta p. R. Sodomku: 725 767 229.
Členská schůze Spolku pro výstavbu D35 a D43, www.d35spolek.cz.

Úterý
Řádná schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny, program ZDE.
Účast na Valné hromadě Svazu dopravy ČR.
Sněmovní Seminář na téma: Městská elektromobilita a kybernetická bezpečnost, program ZDE.

Středa
Řádná schůze Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, program ZDE.
Jednání Dozorčí rady SFDI.

Čtvrtek
Účast debatě Seznam.cz na téma: Slevy na jízdném ve veřejné dopravě.
Výbor pro strategii Správní rady SŽDC.

Pátek
Zasedání Správní rady SŽDC.
Jednání se zástupci společnosti SUDOP ve věci projektování vysokorychlostní železnice.